duurzaam glimmen

Een duurzaam Glimmen, door, voor en met Glimmenaren

Als Duurzaam Glimmen willen wij dat ons dorp, ook in de toekomst, een prachtig dorp is om in te wonen. Een groen dorp met een minimale claim op fossiele energie, water, bodem en grondstoffen. Lees hier over onze missie.

doe mee

Duurzaam Glimmen kan alle hulp (groot en klein) gebruiken. Dus wil je met regelmaat een steentje bij dragen of eenmalig voor een bepaalde actie, dat kan allebei. Kijk hier voor meer informatie.

actueel

12 oktober 2021 - Gluren bij duurzame buren
Om bewoners van Groningen te inspireren en handige tips en tricks met
elkaar te delen organiseren wijkinitiatieven samen met energiecoöperatie
Grunneger Power, MAKING-CITY en het Energieloket Groningen een
Duurzame Huizendag. Op zaterdag 30 oktober 2021 van 13:00-17:00 uur
stellen bewoners uit allerlei wijken in de gemeente Groningen hun woning open voor inwoners 
en vertellen zij over de duurzame toepassingen bij hen thuis.
Kijk op www.grunnegerpower.nl/duurzame-huizendag/ voor meer informatie.

9 oktober 2021 - Dorpsbijeenkomst 19 oktober 20:00u
Deze avond worden de uitkomsten van de dorpsenquête gepresenteerd en gaan samen kijken wat ons te wachten staat. Kom je ook? Inloop vanaf 19:30u in de Groenenberg.

 

 

 

 

 

4 okt 2020 - Zonneweide Glimmen start grondwerkzaakheden en haalt in één week een half miljoen euro op. Lees meer informatie op de website Zonneweide Glimmen.

 

 


2 okt 2020 - Glimmen klimaatneutraal, energieplan voor ons dorp. Duurzaam Glimmen heeft de afgelopen maanden gebruikt om in een plan te beschrijven hoe de energietransitie de komende jaren zal gaan plaats vinden. Dit plan is inmiddels met de gemeente Groningen afgestemd. Er wordt beschreven wat de mogelijkheden voor ons dorp zijn om klimaatneutraal te worden en hoe je dat kunt realiseren. Eén van de kernpunten van het document is, dat we bewoners van Glimmen willen helpen door per woning de inventarisatie van de huidige energiehuishouding, de analyse daarvan en de resulterende energie-transitie adviezen, gratis aan te bieden. UIt deze inventarisaties kunnen dan ook mogelijk collectieve acties, zoals het inkopen van zonnepanelen, worden afgeleid. Download hier het hele energieplan.


maart 2020 - Vogelhuisjes in strijd tegen de eikenprocessierups. Geïnitieerd door Duurzaam Glimmen hebben inwoners het afgelopen voorjaar meer dan 100 nestkastjes opgehangen als preventieve maatregel tegen de eikenprocessierups. De vogelhuisjes werden ter beschikking gesteld door de gemeente Groningen. Lees hier extra info.

zonneweide

Op initiatief van een aantal dorpsbewoners is een kleine zonneweide gerealiseerd. Deze Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen  is  in samenwerking met  Duurzaam Haren opgezet.

Alle 4.320 panelen zijn in handen van de leden van de coöperatie: de inwoners van Glimmen en omgeving. Naast het leveren van zonnestroom wordt ook gewerkt aan het versterken van de biodiversiteit.  Door de leden van de coöperatie werd het perceel ingezaaid met  inheemse planten, zodat er bloemrijk  grasland ontstaat. En wordt er langs de randen een gevarieerd samengestelde struweelwal en een bio-divers dorpsbosje geplant.

Kijk voor uitgebreide informatie op de website de Zonneweide Glimmen

naar de website

isolatie

Alt

Isolatie-onderzoek met warmtecamera

Duurzaam Glimmen heeft begin 2020 een 20-tal huizen onderzocht op isolatiewaarden, met behulp van een warmtecamera. Helaas is hier in 2021 geen vervolg aan gegeven i.v.m. de lockdown. Lees hier de uitkomsten uit 2020.

Volgende dorpsbijeenkomsten

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, hoopt Duurzaam Glimmen weer dorpsbijeenkomsten te organiseren, zodra dat verantwoord en veilig mogelijk is. 

biodiversiteit

Alt

Biodiversiteit is leven

Stelt u zich eens voor dat er alleen maar muggen op aarde zouden zijn. Of alleen maar cactussen. Hoe zou de wereld er dan uitzien?

De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. Dit noemen we biodiversiteit.

Biodiversiteit is belangrijker dan u misschien zou denken. Lees verder…..

groen gas

We willen van fossiel naar groen gas!
             
 

Wat zijn de mogelijkheden voor het
verduurzamen van verwarming en
warmwatervoorziening,
specifiek in Glimmen?

Lees over de mogelijk- en onmogelijkheden.